ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

231337, Гродненская область, г. Ивье,
ул. Молодежная, 4
(8-01595) 6-38-85 – приемная комиссия
(8-01595) 6-38-65 - приемная
(8-01595) 6-38-66 - директор
E-mail: mail@igspl.by

ГлавнаяПолезная информация


Пред.Карта сайтаСлед.


Писатели-юбиляры 2017 года

Белорусские писатели

СТУДЗЕНЬ

1 студзеня – 70 гадоў з дня нараджэння Анатоля Кудраўца (1947-2002), пісьменніка, драматурга.

1 студзеня – 70 гадоў з дня нараджэння Георгія Марчука (1947), пісьменніка, драматурга, кінасцэнарыста.

1 студзеня – 70 гадоў з дня нараджэння Яўгена Хвалея (1947), пісьменніка, крытыка, публіцыста.

14 студзеня – 75 гадоў з дня нараджэння Веры Вярбы (1942-2012), пісьменніцы, перакладчыцы.

15 студзеня – 90 гадоў з дня нараджэння Галіны Васілеўскай (1927-2002), пісьменніцы, публіцыста

20 студзеня – 125 гадоў з дня нараджэння Браніслава Тарашкевіча (1892-1937), грамадскага дзеяча, вучонага-мовазнаўца, пісьменніка, перакладчыка.

Л Ю Т Ы

14 лютага – 110 гадоў з дня нараджэння Алеся Звонака ( 1907-1996), паэта, перакладчыка, крытыка.

14 лютага – 80 гадоў з дня нараджэння Міхася Стральцова ( 1937-1987), пісьменніка, перакладчыка, крытыка.

20 лютага – 95 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Цікоцкага ( 1922-2012), мовазнаўцы, аднаго з заснавальнікаў школы беларускай стылістыкі, журналіста.

С А К А В І К

11 сакавіка – 130 гадоў з дня нараджэння Алеся Гаруна ( 1887-1920), пісьменніка, дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху.

11 сакавіка – 95 гадоў з дня нараджэняя Міколы Гамолкі ( 1887-1920), пісьменніка, драматурга, перакладчыка.

К Р А С А В І К

1 красавіка – 70 гадоў з дня нараджэння Алеся Жука ( 1947) пісьменніка, перакладчыка.

М А Й

11 мая – 70 гадоў з дня нараджэння Раісы Баравіковай ( 1947), паэткі, перакладчыцы.

20 мая – 115 гадоў з дня нараджэння Язэпа Пушчы (1902-1964), паэта, крытыка, перакладчыка.

25 мая -100 гадоў з дня нараджэння Янкі Непачаловіча (1917-1969), беларускага паэта.

Ч Э Р В Е Н Ь

28 чэрвеня – 95 гадоў з дня нараджэння Івана Кудраўцова ( 1922), беларускага пісьменніка.

ЛІПЕНЬ

3 ліпеня-110 гадоў з дня нараджэння Алеся Стаховіча (Аляксандр) 1907-1956, пісьменніка, перакладчыка.

7 ліпеня-135 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы (1882-1942), паэта, драматурга, публіцыста, грамадскага дзеяча, народнага паэта Беларусі.

9 ліпеня -105 гадоў з дня нараджэння Сяргея Астрэйкі (1912-1937), паэта.

10ліпеня-80 гадоў з дня нараджэння Міколы Капыловіча (1937-2000), пісьменніка.

ЖНІВЕНЬ

4 жнiўня-100 гадоў з дня нараджэння Янкі Брыля (1917-2006), народнага пісьменніка Беларусі, перакладчыка, публіцыста.

5 жніўня-110 гадоў з дня нараджэння Эдуарда Самуйлёнка (1907-1939), пісьменніка, драматурга.

17жніўня-110 гадоў з дня нараджэння Васіля Каваля (1907-1937), пісьменніка, перакладчыка.

23 жніўня-100 гадоў з дня нараджэння Пімена Панчанка (1917-1995), народнага паэта Беларусі.

ВЕРАСЕНЬ

3 верасня-90 гадоў з дня нараджэння Анатоля Сульянава ( 1927), пісьменніка, ваеннага дзеяча.

4 верасня-85 гадоў з дня нараджэння Святланы Яўсеевай (1932), паэткі, перакладчыцы, крытыка.

10 верасня-75 гадоў з дня нараджэння Рыгора Яўсеева (1942-2004), паэта-сатырыка, перакладчыка, крытыка.

11 верасня-45 гадоў з дня нараджэння Алеся Пашкевіча (1972), пісьменніка, літаратуразнаўцы.

16 верасня-65 гадоў з дня нараджэння ІванаЧарота (1952), літаратуразнаўцы, крытыка, перакладчыка.

17 верасня-110 гадоў з дня нараджэння Сяргея Дзяргая (1907-1980), паэта,перакладчыка.

27 верасня-65 гадоў з дня нараджэння Алеся Кажадуба (1952), пісьменніка.

КАСТРЫЧНІК

7 кастрычніка–85 гадоў з дня нараджэння Івана Пташнікава (1932), пісьменніка.

9 кастрычніка–85 гадоў з дня нараджэння Івана Калесніка (1932–1979), беларускага паэта, публіцыста, перакладчыка.

10 кастрычніка–60 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дранько-Майсюка (1957), беларускага паэта.

13 кастрычніка–85 гадоў з дня нараджэння Алены Кобец-Філімонавай (1932), беларускай пісьменніцы.

15 кастрычніка–110 гадоў з дня нараджэння Рамана Сабаленкі (1907–1975), беларускага пісьменніка, публіцыста.

20 кастрычніка –70 гадоў з дня нараджэння Юркі Голуба (1947), беларускага паэта.

28 кастрычніка–95 гадоў з дня нараджэння Міхася Даніленкі (1922), беларускага пісьменніка, публіцыста.

ЛІСТАПАД

1 лістапада-80 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Верамейчыка (1937–1999), беларускага паэта, публіцыста.

3 лістапада-135 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа (1882–1956), народнага паэта Беларусі.

3 лістапада-105 гадоў з дня нараджэння Вячаслава Палескага (1912–1971), паэта, драматурга.

4 лістапада-130 гадоў з дня нараджэння Цішкі Гартнага (1887–1937), пісьменніка, гісторыка, публіцыста.

6 лістапада-275 гадоў з дня нараджэння Фабіяна Саковіча (1742–1787), паэта, перакладчыка.

14 лістапада-205 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Багрыма (1812–1891), паэта.

16 лістапада-80 гадоў з дня нараджэння Валянціна Лукшы (1937), пісьменніка, перакладчыка, публіцыста.

18 лістапада-115 гадоў з дня нараджэння Міхася Машары (1902–1976), беларускага пісьменніка, перакладчыка.

18 лістапада-105 гадоў з дня нараджэння Паўла Кавалёва (1912–1995), беларускага пісьменніка, перакладчыка, драматурга.

26 лістапада-110 гадоў з дня нараджэння Міхася Скрыпкі (1907–1991), беларускага пісьменніка-сатырыка, драматурга.

СНЕЖАНЬ

2 снежня –115 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вольнага (1902–1937), беларускага паэта, празаіка, кінадраматурга.

4 снежня –105 гадоў з дня нараджэння Аляксея Русецкага (1912–2000), беларускага паэта, перакладчыка.

5 снежня –70 гадоў з дня нараджэння Алеся Разанава (1947), беларускага паэта, перакладчыка, эсэіста.

22 снежня –95 гадоў з дня нараджэння Алены Васілевіч (1922), беларускай пісьменніцы.

27 снежня –95 гадоў з дня нараджэння Івана Сіўцова (1922–1959), беларускага паэта, пісьменніка, крытыка.

Русские писатели

ЯНВАРЬ

27 января — 85 лет со дня рождения русской поэтессы, автора популярных песен Риммы Федоровны Казаковой (1932-2008).

28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда Валентина Петровича Катаева(1897-1986).

ФЕВРАЛЬ

20 февраля — 165 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906).

МАРТ

15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской прозы» Валентина Григорьевича Распутина (1937-2015).

31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969).

АПРЕЛЬ

10 апреля — 80 лет со дня рождения русской поэтессы, писательницы, переводчицы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010).

10 апреля — 90 лет со дня рождения русского писателя Виля Владимировича Липатова (1927-1979).

19 апреля — 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина Александровича Каверина (1902-1989).

22 апреля — 110 лет со дня рождения выдающегося русского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972).

МАЙ

28 мая — 140 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика, переводчика, художника Максимилиана Александровича Волошина (1877-1932).

29 мая — 230 лет со дня рождения русского поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855).

31 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968).

ИЮЛЬ

23 июля — 225 лет со дня рождения русского поэта, литературного критика Петра Андреевича Вяземского (1792-1878).

СЕНТЯБРЬ

26 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Войновича (1932).

ОКТЯБРЬ

8 октября — 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, крупнейшего поэта XX века Марины Ивановны Цветаевой(1892-1941).

31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982).

3 ноября — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964).

6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912).

20 ноября — 80 лет со дня рождения русской писательницы Виктории Самойловны Токаревой (1937).

ДЕКАБРЬ

8 декабря — 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802-1839).

22 декабря — 80 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937).

Зарубежные писатели

ЯНВАРЬ

3 января — 125 лет со дня рождения английского писателя — основоположника литературного жанра фэнтези, поэта и филолога Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973).

15 января — 395 лет со дня рождения французского драматурга, реформатора сценического искусства Жан Батиста Поклена, театральный псевдоним Мольер (1622-1673).

24 января — 285 лет со дня рождения знаменитого французского драматурга и публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799).

ФЕВРАЛЬ

7 февраля — 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870

26 февраля — 215 лет со дня рождения французского писателя-романтика и драматурга Виктора Мари Гюго (1802-1885).

27 февраля — 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии Джона Эрнста Стейнбека (1902-1968).

ИЮЛЬ

24 июля — 215 лет со дня рождения французского писателя, автора романтических исторических драм и авантюрных романов Александра Дюма (1802-1870).

СЕНТЯБРЬ

25 сентября — 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской премии Уильяма Фолкнера (1897-1962).

29 сентября — 470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616).

ОКТЯБРЬ

4 октября— 170 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара (1847-1910).

НОЯБРЬ

10 ноября — 130 лет со дня рождения немецкого писателя Арнольда Цвейга(1887-1968).

14 ноября — 110 лет со дня рождения шведской детской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен, урождённой Эриксон (1907-2002).

27 ноября — 70 лет со дня рождения одного из самых читаемых и издаваемых русских детских писателей Григория Бенционовича Остера (1947).

29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа(1802-1827).

ДЕКАБРЬ

13 декабря — 220 лет со дня рождения немецкого поэта и публициста Генриха Гейне (1797-1856).

Дата публикации: 24.01.2016


Пред.Карта сайтаСлед.Наш адрес и контакты | Режим работы колледжа | Обращения | Одно окно | Платные услуги | Горячая линия | Для поступающих | Карта сайта

Статистика посещений Яндекс.Метрика | Номер ресурса в БелГИЭ: 137297 | Номер свидетельства в НИРУП «ИППС»: 4141816821

Мы в социальных сетях: ВКонтакте | Одноклассники | Instagram | Youtube      Портал рейтинговой оценки